ROZLICZANIE FIRMY

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • prowadzenie ewidencji kadrowej
 • prowadzenie ewidencji płacowej (listy płac, kartoteki wynagrodzeń)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • roczne rozliczenia podatku PIT, CIT, sporządzanie bilansu i rachunku wyników
 • opracowywanie polityki rachunkowości i planu kont
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUSem

ZAKŁADANIE FIRMY

 • Przygotowanie wniosku do CEIDG
 • Przygotowanie umowy spółki
 • Przygotowanie Planu Kont
 • Przygotowanie Polityki Rachunkowości
 • Przygotowanie Kodów PKD
 • Przygotowanie dokumentów do rejestracji w VAT
 • Przygotowanie dokumentów do KRS
 • Przygotowanie dokumentów do ZUS

NAPRAWIANIE BŁĘDÓW

 • niezłożony pit
 • niezaksięgowane dokumenty
 • błędnie zaksięgowane dokumenty
© 2015 Copyright Biuro Rachunkowe ARTEMIDA | powered by boiseau.pl